Pogramy Pomocowe PROW

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu

„Rozpoczęcie świadczenia usług chłodniczych w nowopowstałym zakładzie Makofrost Jarosław Makoś w miejscowości Opole Lubelskie.”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.